За пацијенте

информације за пацијенте

Распоред рада градских и сеоских амбуланти

Градске амбуланте

Друга здравствена амбуланта– број телефона  341-542
Лекар13.06.202214.06.202215.06.202216.06.202217.06.2022

Ординација 1

Др Слободанка Чворков

ПреподнеПреподне  ПреподнеПреподнеПреподне

Ординација 2

Др Марина Павловић

Прековремено

8-12h

         /

Прековремено

8-12h

           /        /

Ординација 2

Др Весна Ђурић

           /           /             /           /Преподне

Ординација 1

Др Весна Пантелић

ПослеподнеПослеподне           /ПослеподнеПослеподне

Ординација 3

Др  Весна Николић Алија

Послеподне        /ПослеподнеПослеподнеПослеподне

Трећа здравствена амбуланта   KОРОНА ЦЕНТАР    – број телефона       363-505 , 363-438, 363- 506

11.06.2022.

12.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

07:00-12:00

 

Др Весна Илић Букоровић

07:00-12:00

 

Др Ана Настасијевић

07:00-12:00

 

Др Наталија Васић

 

07:00-12:00

 

Др Наталија Васић

 

07:00-12:00

 

Др Наталија Васић

 

07:00-12:00

 

Др Наталија Васић

 

07:00-12:00

 

Др Наталија Васић

 

 

12:00-17:00

 

Др Рада Милић

12:00-17:00

 

Др Славица Јањић Смиљанић

12:00-17:00

 

Др Марко Петровић

12:00-17:00

 

Др Марко Петровић

12:00-17:00

 

Др Марко Петровић

12:00-17:00

 

Др Марко Петровић

12:00-17:00

 

Др Марко Петровић

 

Четврта здравствена амбуланта  – број телефона  363-318, 363-489,363-364,363-333,363-501,363-494,363-492

 

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Ординација 1

Др Бранка Иванковић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Ординација 1

 

         /

         /

          /

          /

           /

Ординација 2

Др Бранкица Крстић

          /

         /

Преподне

Преподне

Преподне

Ординација 2

 

      /

         /

             /

              /

          /

Ординација 3

Др Наталија Јовановић Живковић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Ординација 3

Прим др Весна Ђурић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

         /

Ординација 4

 

            /

            /

           /

/

/

Ординација 4

Др Весна Гајић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Ординација 5

Др Весна Цветковић

 

          /

          /

          /

Преподне

Преподне

Ординација 5

Др Бранка Илић Лацковић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Ординација МР1

Др Катарина Шимон

Преподне

Преподне

Преподне

          /

         /

Ординација МР1

Др Марина Павловић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Ординација МР2

Др Славица Јањић Смиљанић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Ординација МР2

        /

           /

           /

          /

           /

Ординација МР3

Др Ирена Селић

Преподне

Преподне

Преподне

  Преподне

  Преподне

Ординација МР3

Др Биљана Кујунџић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Сеоске амбуланте

1.Здравствена амбуланта Мајур – број телефона   376-234

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др   Миленко Станојчић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Др  Емилија Радојчић Милетић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

 

 

2.Здравствена амбуланта Дреновац – број телефона     290-415

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Оливера одавић

 

Преподне

          /

Преподне

/

Преподне

 

2.Здравствена амбуланта Шеварице – број телефона     277-710

                    Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др

/

/

/

/

/

 

3.Здравствена амбуланта Табановић – број телефона    294-388

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 Др

/

/

/

          /

/

 

3.Здравствена амбуланта Мачвански Причиновић – број телефона    277-270

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Оливера Одавић

/

Преподне

/

Преподне

/

 

4.Здравствена амбуланта Слепчевић – број телефона    72-79-100

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Мила Маринковић

/

Преподне

/

Преподне

/

 

4.Здравствена амбуланта Штитар – број телефона     77 -37-083

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Мирјана Беговић Јевремовић

Преподне

/

/

/

/

 

 

5.Здравствена амбуланта Рибари – број телефона    270 -330

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

   15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Весна Поповић Танасић

          /

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

 

6.Здравствена амбуланта Петловача – број телефона    273 -270

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

7.Здравствена амбуланта Петковица – број телефона     287 -252

              Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

8.Здравствена амбуланта Прњавор – број телефона   282-323

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Јасмина Иванић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Др Живана Јовановић

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

Послеподне

 

9.Здравствена амбуланта Змињак – број телефона    292-111

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др

         /

           /

          /

           /

          /

 

10.Здравствена амбуланта Липолист – број телефона    274-307

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 Др Даниела Петровић Бељић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Др Мила Маринковић

Послеподне

         /

Послеподне

          /

           /

 

11.Здравствена амбуланта Бела Река – број телефона     268-202

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

12.Здравствена амбуланта Дуваниште – број телефона     275-186

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

13.Здравствена амбуланта Добрић – број телефона   295-567

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Славица Урошевић

   Преподне

              /

   Преподне

           /

   Преподне

 

14.Здравствена амбуланта Богосавац – број телефона    295-750

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

15.Здравствена амбуланта Јевремовац – број телефона   385-265

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Слађана Мијаиловић

Преподне

  Преподне      

Преподне

  Преподне

Преподне

 

16.Здравствена амбуланта Варна – број телефона     284-263

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Весна Илић Букоровић

   Преподне

   Преподне

 Преподне    

  Преподне

 Преподне  

 

17.Здравствена амбуланта Грушић – број телефона     266-170

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

17.Здравствена амбуланта Десић – број телефона     266-162

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

 

 

18.Здравствена амбуланта Криваја – број телефона     262-412

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

   16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

18.Здравствена амбуланта Букор – број телефона     262-142 Не ради

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

19.Здравствена амбуланта Горња Врањска – број телефона   395-258

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

20.Здравствена амбуланта Орид – број телефона    211-568

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Славица Урошевић

/

Преподне

/

Преподне

/

 

21.Здравствена амбуланта Летњиковац- број телефона  390-260

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Даниела Мартић Антић

Преподне

Преподне

   Преподне

    Преподне

    Преподне

 

22.Здравствена амбуланта Јеленча – број телефона    380-908

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Ана Настасијевић

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Преподне

Др Весна Илић Букоровић

Прековремено

       14-18h

        /

          /

Прековремено

       14-18h

         /

Др Весна Николић Алија

               /

Послеподне

 

          /

         /

         /

Др Весна Пантелић

           /

          /

Послеподне

        /

         /

Др Рада Милић

           /

          /

            /

               /

Прековремено

       14-18h

 

23.Здравствена амбуланта Заблаће – број телефона      77-15-597

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

 

/

/

/

/

/

 

 

 

24.Здравствена амбуланта Волујац – број телефона      260- 525

Лекар

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

Др Рада Милић

Преподне

  Преподне

     Преподне                 

  Преподне  

 Преподне