ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 30.03.2022.године до 30.06.2022.године.

 1. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 22.03.2022.godine (3) – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.02.2022.године до 30.06.2022.године.

 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилаца;

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 19.01.2022.godine (3) – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Виша/струковна медицинска сестра, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла до 31.03.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni oglas 31.12.2021. pov obim posla fond- Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године
 3. Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 12 извршилаца;
 • Лабораторијски техничар – 2 извршиоца;
 • Фармацеутски техничар – 1 извршилац.
 • Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац.
 • Реализатор промотивних активности -1 извршилац
 • Референт за санитарну контролу – 1 извршилац
 • Сарадник за санитарну контролу –

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 13.10.2021. – Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 5 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 3. Возач – 1 извршилац,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца , са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године

За више информација,

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор медицине– 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 2. Медицинска сестра/техничар – 6 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
 3. Возач – 6 извршилаца,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу