Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.08.2024.године. 1. Возач санитетског возила – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni oglas vozac grad...

Cа пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.08.2024.године.   Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове – 1 извршилац Самостални финансијско-рачуноводстени сарадник – 1 извршилац Администратор информационих система и технологија – 1 извршилац Референт за правне, кадровске и административне послове...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:     Општа медицина – 2 специјализација Педијатрија за здравствену заштиту предшколске деце– 2 специјализације Социјална медицина – 1 специјализација Медицина рада – 1 специјализација Пародонтологија и орална медицина – 1 специјализација  За више информација, преузмите документ :interni-oglas-spec. ...

На одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године Доктор стоматологије – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-26.12.2023.-одређено...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.03.2024.године.   Сарадник за санитарну контролу – 1 извршилац     За више информација, преузмите документ :   javni-oglas...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.03.2024.године. Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове – 1 извршилац Дипломирани аналитичар заштите животне средине – 1 извршилац Самостални финансијско-рачуноводстени сарадник – 1 извршилац Администратор информационих система и технологија – 1...