Конкурси

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине:     Општа медицина – 2 специјализација Педијатрија за здравствену заштиту предшколске деце– 2 специјализације Социјална медицина – 1 специјализација Медицина рада – 1 специјализација Пародонтологија и орална медицина – 1 специјализација  За више информација, преузмите документ :interni-oglas-spec. ...

На одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године Доктор стоматологије – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-26.12.2023.-одређено...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.03.2024.године.   Сарадник за санитарну контролу – 1 извршилац     За више информација, преузмите документ :   javni-oglas...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.03.2024.године. Дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове – 1 извршилац Дипломирани аналитичар заштите животне средине – 1 извршилац Самостални финансијско-рачуноводстени сарадник – 1 извршилац Администратор информационих система и технологија – 1...

Медицинска сестра – 2 извршиоца Лабораторијски техничар– 1 извршилац Службеник за заштиту животне средине-1извршилац   За више информација, преузмите документ : javni oglas 15.12.2023. одређено...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2023.године. Возач – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ :  javni-oglas-grad-08.11.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2023.године.   Спремачица– 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-31.10.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у траању до 31.12.2023.године. 1. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац; 2. Возач – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-30.10.2023javni-oglas-grad-30.10.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 2 извршиoца; Спремачица – 2 извршиоца   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-23.10.2023...