Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.   Доктор медицине – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар општег смера – 4 извршиoца; Спремачица – 5 извршилаца Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове – 1 извршилац Службеник за заштиту...

са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању  до 31.12.2023.године.   Виша медицинска сестра– 1 извршилац;   За више информација, преузмите документ : grad visa sestra 05.09.2023...

Администратор информационих система и технологија – 1 извршилац, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2023. године.   За више информација, преузмите документ : javni oglas 23.08.2023 odredjeno informaticar...

Доктор медицине – 2 извршиоца, ради замене дуже одсутних запослених доктора, до повратка са специјализације   За више информација преузмите документ : javni oglas 18.07.2023 zamene...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.08.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац Возач- 1 извршилац   За више информација преузмите документ : oglas sestre 18.07.2023...

Стоматолошкa сестрa – 1 извршилац Возач – 2 извршиоца Спремачица – 2 извршиоца Помоћни радник- 1 извршилац Портир чувар– 1 извршилац   За више информација преузмите документ : javni oglas 18.07.2023 neodredjeno...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 24 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Гинеколошко-акушерска сестра – 2 извршиoца. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац Дипломирани правник за правне...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.06.2023.године до 31.12.2023.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;   За више информација, преузмите документ : grad sestra 11.05.2023...

Доктор медицине – 4 извршиоца Специјалиста опште медицине – 1 извршилац Доктор стоматологије – 5 извршилаца Стоматолошке сестре – 2 извршиоца Зубни техничар – 3 извршиоца Возач – 8 извршиоца Спремачица – 3 извршиоца   За више информација, преузмите документ : javni-oglas na neodredjeno 11.05.2023...