Конкурси

Виша/струковна медицинска сестра, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла до 31.03.2021.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 31.12.2021. pov obim posla fond- Copy - Copy ...

Доктор медицине– 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 12 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Фармацеутски техничар – 1 извршилац. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Реализатор промотивних активности -1...

Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 13.10.2021. - Copy - Copy...

Доктор медицине– 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Медицинска сестра/техничар – 5 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Возач – 1 извршилац,са пуним...

Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла. За више информација,...

Медицинска сестра/техничар– 2 извршиоца , са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а најдуже до 31.12.2021.године Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, а...

Доктор медицине– 4 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Медицинска сестра/техничар – 6 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Возач – 6 извршилаца,са пуним...

Доктор стоматологије - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, до годину дана, због повећаног обима посла. ЗА више информација преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.08.2021. - Copy...

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта  „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 23.08.2021.год до 31.12.2021.год. Реализатор промотивних активности – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni oglas pr 10.08.2021...