ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.05.2024

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.05.2024

  1. Медицинска сестра/техничар2 извршиоца

За више информација преузмите документ : javni oglas