Дом здравља др Драга Љочић

Службе

Дом здравља др. драга љочић

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва

Служба за здравствену заштиту одраслог становништва обавља делатност опште медицине у здравственим амбулантама на градском и сеоском подручју. Рад је организован у две смене, а здравствени радници у овој служби подељени су у тимове које чине лекар и медицинска сестра/техничар.


Примарну здравствену заштиту грађани могу да остваре преко свог ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА. Уколико грађанин још увек нема свог изабраног лекара, своје право може да оствари у најближој амбуланти попуњавањем обрасца. Пацијентима је омогућено телефонско и електронско заказивање прегледа, посета лекару због продужења терапије за хронична обољења, контрола, консултације.


Запослени у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва свој рад, између осталог, фокусирају и на превенцију и рано откривање обољења, као и правовремено лечење оболелих. У оквиру превенције, здравствени радници у овој служби промовишу здраве стилове живота, те у раду са пацијентима имају и васпитну улогу и указују на здравствене ризике које доноси гојазност, пушење, физичка неактивност.

Начелник

др Ирена Жикић, специјалиста опште медицине
(015)363–506

главна сестра

вмс Тања Јовановић
(015)363–438

Дом здравља др. драга љочић

Одсек медицине рада

Одсек медицине рада који функционише у оквиру Службе за здравствену заштиту одраслог становништва, бави се свим оним стањима и болестима које су настале деловањем одређених фактора средине којима је особа изложена док обавља свој радни задатак.

 

Специјалисти Одсека медицине рада неизоставни су сарадници, не само радника већ и послодаваца, с обзиром на то је заједнички циљ да се бројне такозване „професионалне болести и повреде на раду“, превенцијом и правовременом реакцијом држе под контролом. Осим овога, у Одсеку медицине рада, обавља се и оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту.

 

У оквиру делатности Одсека медицине рада, између осталог, спроводе се прегледи радника (претходни, периодични, циљани, систематски), оцена радне способности, прегледи при запошљавању, прегледи и издавање лекарских уверења за возаче свих категорија, за одлазак на рад у иностранство, за упис у средње школе, факултете … Комплетну листу услуга и ценовник можете погледати у прилогу.

Дом здравља др. драга љочић

Служба дечије здравствене заштите

sluzba-zdravstvene-zastite-dece-5

За контролисање здравственог стања деце од рођења до пунолетства, задужена је Служба дечије здравствене заштите. Редован рад организован је у две смене од 07:00 до 20:00, као и ноћна дежурства где су пацијентима за хитна стања на располагању лекар и медицинска сестра/техничар.

 

У саставу службе је Одсек куративне здравствене заштите у оквиру ког се обавља дијагностиковање и лечење деце, док се при Одсеку превентивне здравствене заштите са саветовалиштем обављају систематски прегледи, вакцинација и ревакцинација по узрастима, али и праћење психофизичког раста и развоја и раног откривања аномалија које се у том животном добу могу појавити.

 

О здрављу деце брине ИЗАБРАНИ ПЕДИЈАТАР, са којим Уговор могу да направе родитељ или старатељ детета. У оквиру Службе дечије здравствене заштите функционише Развојно саветовалиште, намењено откривању и праћењу деце са факторима ризика, са сметњама у развоју, поремећајима понашања, као и са децом из дисфункционалних породица. Тим у Развојном саветовалиштву чине педијатар, психолог, логопед и дефектолог.

dr_snezana_bisevac_2
Начелник

др Снежана Бишевац, специјалиста педијатрије
(015)363–405

jelena_krstic
главна сестра

Јелена Крстић
(015)363–442

Дом здравља др. драга љочић

Одсек медицине спорта

Одсек медицине спорта који функционише при Служби дечије здравствене заштите, пружа здравствену заштиту спортистима свих узраста, свих спортских грана, како аматерима тако и професионалцима, учесницима у физичком васпитању и рекреативцима који учествују у спортским активностима са повећаним здравственим ризиком.


Медицина спорта као релативно млада превентивна грана медицине првенствено се бави систематским, спортско медицинским прегледима учесника у спорту, физиологијом и хигијеном спорта. Циљеви ових прегледа су очување и унапређење здравља и радне способности учесника у спорту, правилно усмерење у спорту, превенција обољевања, повређивања и других поремећаја здравља и инвалидности.


Осим овога, Одсек медицине спорта редовним и периодичним систематским прегледима утврђује здравствену способност деце за бављење спортом. У свом куративном сегменту она се бави пружањем ургентне помоћи на терену одмах након задобијања повреде, као и усмеравањем према одговарајућим специјалистима из других специјалистичких грана. Преглед деце старости од 7 до 14 година живота, иде на терет РФЗО.

Дом здравља др. драга љочић

Служба здравствене заштите жена

sluzba-zdravstvene-zastite-zena-1

У Служби здравствене заштите жена спроводе се прегледи у циљу раног откривања малигних и других гинеколошких обољења, а потом и ефикасно и квалитетно лечење патолошких стања и праћење опоравка пацијенткиње. У овој служби пацијенткиње своје право остварују преко ИЗАБРАНОГ ГИНЕКОЛОГА.

 

Осим превентивних гинеколошких прегледа, у Служби здравствене заштите жена, између осталог, могуће је обавити преглед на рано откривање рака грлића материце, ултразвучни преглед, а организују се и систематски прегледи жена из радних организација. Истовремено, у служби је организовано просвећивање на планирању породице, труднице се припремају за порођај, а спроводе се и едукације за спречавање нежељене трудноће.

 

Осим превентивних, редовних и контролних прегледа жена, велика пажња запослених у Служби за здравствену заштиту жена, усмерена је на превенцију полно преносивих болести, односно нежељене трудноће. Посебно су у фокусу младе жене, оне које су тек ступиле у полне односе. Едукацијом у раном животном добу, могу да се избегну бројне здравствене тегобе.

dr_branko_misic
Начелник

др Бранко Мишић, специјалиста гинекологије
(015)363–673

radmila_mihajlovic
главна сестра

Радмила Михајловић

(015)363–616

Дом здравља др. драга љочић

Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Служба за стоматолошку здравствену заштиту обухвата и децу и одрасле, а грана се у два одсека и то: Одсека за превентивну и дечју стоматологију са ортопедијом вилица и Одсека стоматологије за одрасле. Делатност службе обавља се у стоматолошким ординацијама на градском и сеоском подручју.


У основи се бави превенцијом и санацијом обољења уста и зуба код деце и одраслих, а пружа и стоматолошке услуге из области ортопедије вилица, болести зуба са ендодонцијом, пародонтологије и оралне медицине и оралне хирургије. Служба врши и комплетно протетско збрињавање. Осим овога, организују се и систематски прегледи за откривање раних фаза обољења уста и зуба и едукација о правилној оралној хигијени.


Деца до навршених 18 година живота имају право на бесплатне стоматолошке услуге. Осим протетских радова који се плаћају по утврђеном ценовнику (за особе преко 65 година са учешћем које одређује РФЗО у зависности од висине пензије), прегледе и лечење болести уста и зуба о трошку РФЗО, између осталог, имају још и студенти на редовном школовању до 26. године живота, труднице, незапослени осигураници Националне службе за запошљавање, социјално угрожени, самохрани родитељи са децом до седам година. Више детаља у ценовнику.

Начелник

др Зорица Жегарац, специјалиста дечије и превентивне стоматологије

(015)363–426

zorana_jankovic
главна сестра

Зорана Јанковић

(015)363–423

Дом здравља др. драга љочић

Служба хитне медицинске помоћи

sluzba-hitne-medicinske-pomoci-1

Служба хитне медицинске помоћи са санитетским транспортом свој рад обавља у здравственој амбуланти и на терену, током читавог дана, сваки дан у години. Екипе ангажоване у овој служби спроводе континуирану здравствену заштиту оболелих и повређених са поремећеним или угроженим виталним функцијама.

 

Служба пружа помоћ пријемом позива и ангажовањем екипе ургентне медицине и екипе неодложне медицинске помоћи, те санитетским транспортом. Амбуланта Хитне помоћи поседује сву неопходну опрему за пружање неодложне помоћи. Теренски рад обављају екипе састављене од лекара, медицинске сестре/техничара и возача. Санитетска возила такође су опремљена по свим савременим стандардима.

 

Приоритет првог реда хитности су болесници са наглим губитком свести, престанком рада срца, политрауматизовани, несреће разних узрока и акутна токсиколошка стања. Поред стандардних, служба обавља и нестандардне услуге у складу са законским прописима, као што су дежурства на јавним скуповима, друштвеним, културним, спортским манифестацијама, и другим догађајима где је повећан ризик од повређивања.

Начелник

др Јасмин Османовић, специјалиста ургентне медицине

(015)363–488

главни техничар

Живослав Николић

(015)363–441

Дом здравља др. драга љочић

Служба поливалентне патронаже

sluyba-polivalentne-patronaze-3

Служба поливалентне патронаже са центром за превенцију бави се здравствено–васпитним радом преко кућних посета пацијентима из осетљивих група и ангажманом у локалној заједници на едукативним активностима које за циљ имају унапређење здравља становништва и превенцију бројних обољења. 

 

У кућним посетама, патронажне сестре обилазе труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, прате раст и развој мале деце, обилазе особе старије од 65 година нарушеног здравственог стања, оболеле од кардиоваскуларних, прогресивних неуро–мишићних, као и малигних болести. Патронажне сестре, између осталог, обучавају пацијенте и за апликацију инсулина, коришћење пумпица за инхалацију, превенцију декубитуса.

 

У оквиру здравствено–васпитног рада, у Служби за поливалентну патронажу са центром за превенцију организује се Школа родитељства, али и телефонско саветовалиште за породиље. Рад у локалној заједници реализује се у сарадњи са месним заједницама, школским и предшколским установама, радним организацијама, где се активно промовишу здрави стилови живота.

главна сестра

Данијела Марковић

(015)363–422

Дом здравља др. драга љочић

Служба кућног лечења и здравствене неге

Служба кућног лечења и здравствене неге првенствено обавља кућне посете код непокретних, слепих, пацијената оболелих од малигних болести, хроничних пацијената који због природе болести и старости не могу да дођу у ординацију свог лекара, као и болесника који су са болничког лечења упућени на кућно лечење.

 

Упућивање на кућно лечење обавља изабрани лекар или лекар специјалиста, а динамика посећивања екипе Службе кућног лечења и здравствене неге зависи од општег стања пацијента. У стану оболелог спроводи се инфузиона, интравенска, супкутана и интрамускуларна терапија, превијање рана, пласирање катетера, као и узимање материјала за лабораторијске и бактериолошке претраге.

 

Запослени у овој служби обучавају чланове породице пацијента упућеног на кућно лечење како да на адекватан начин спроводе прописану терапију и негу таквог болесника. Пацијенти могу да буду привремено упућени у ову службу, а по излечењу или побољшању здравственог стања враћају се свом изабраном лекару. Друга група су пацијенти код којих постојеће стање захтева да буду стално регистровани у Служби кућног лечења.

 

Начелник

др Дарко Василић, специјалиста опште медицине

(015)363–648

radojka_nenadic
главна сестра

Радојка Ненадић

(015)363–346

Дом здравља др. драга љочић

Служба за правне, економско–финансијске и техничке послове

Служба за правне, економско–финансијске и техничке послове обавља правне, кадровске, књиговодствене и аналитичке послове, финансијске послове, статистичке, послове одбране, безбедности и заштите на раду и противпожарне заштите, послове санитетског снабдевања и послове јавне набавке, транспорт пацијената и послове текућег одржавања опреме и објеката.


Службу чине Одељење за правне и кадровске послове, при којој су Одсек за кадровске и опште послове, Одсек за набавке и Одсек медицинског снабдевања. При Одељењу за економско–финансијске послове и информатику раде Одсек за рачуноводство и Одсек планско–аналитичких послова и информатике. Техничко одељење обухвата Одсек транспорта, Одсек за одржавање опреме и објеката и Одсек за одржавање хигијене.


Служба у своје оквире укључује читав комплекс планирања активности, целокупан систем информисања, анализу пословања, контролу и активности којима се обезбеђују услови за остваривање утврђених циљева. Ови циљеви су оперативни, где се највише пажње поклања једној буџетској години, и стратешки, односно дугорочни циљеви са анализом предности и слабости установе, потенцијала и анализа имиџа.