Телефонски именик

Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Шалтер 341-542
Р.Б. Ординација/Тим Распоред Лекара Бр.тел.
1 Шалтер 363-505
2 Ординација 2 др Катарина Шимон / прим.др Љубица Ножинић Вилус/ 363-636
3 Ординација 3 др Саша Добријевић / др Милена Поповић 363-636
4 Ординација 4 др Јасмина Јездимировић / др Наталија Васић / 363-638
5 Ординација 5 др Весна Цветковић / прим.др Весна Ђурић 363-638
6 Ординација 6 др Наталија Јовановић Жовковић / др Ирена Селић 363-656
7 Ординација 7 др Биљана Кујунџић / др Марина Павловић / 363-656
8 Интервенције интрамускуларне 363-637
Р.Б. Ординација/Тим Распоред Лекара Бр.тел.
1 Шалтер 363-318
2 Интервенције 363-489
3 Функц. Дијагностика 363-415
4 Психолог 363-498
5 Ординација 1 др Јелица Кампић / др Бранка Иванковић 363-364
6 Ординација 2 др Мира Симић / др Бранкица Крстић 363-333
7 Ординација 3 др Нада Петровић / 363-501
8 Ординација 4 др Миленко Матић / др Весна Гајић 363-494
9 Ординација 5 др Бранка Лацковић-Илић / др Гордана Добријевић 363-492
10 Администрација и фах служба 363-482
11 Шалтер, лабораторија 363-619
12 Ординација 1 др Смиља Ракић 363-619
13 Ординација 2 др Славица Јањић-Смиљанић 363-348
14 Ординација 3 др Андрија Антонић 363-403
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 З.А. Дреновац 290-415
2 З.А. Шеварице 277-710
3 З.А. Мачвански Причиновић 277-270
4 З.А. Табановић 294-388
5 З.А. Мајур 376-234
6 З.А. Штитар 77-37-083
7 З.А. Слепчевић 72-79-100
8 З.А. Змињак 292-111
9 З.А. Орид 308-908
10 З.А. Јеленча 211-568
11 З.А. Г.Врањска 395-258
12 З.А. Заблаће 77-15-597
13 З.А. Јевремовац 385-265
14 З.А. Варна 284-263
15 З.А. Грушић 266-170
16 З.А. Десић 266-162
17 З.А. Волујац 260-525
18 З.А. Криваја 262-412
19 З.А. Букор 262-142
20 З.А. Богосавац 295-750
21 З.А. Добрић 295-567
22 З.А. Дуваниште 275-186
23 З.А. Липолист 274-307
24 З.А. Бела Река 268-202
25 З.А. Петловача 273-270
26 З.А. Петковица 287-252
27 З.А. Рибари 270-330
28 З.А. Прњавор 282-323
29 З.А. Летњиковац 390-260
30 З.А. Чавић 7743-647
Р.Б. Ординација/Тим Распоред Лекара Бр.тел.
Начелник 363-405
Главна сестра 363-442
1 Ординација 1 др Мирјана Бошковић / др Биљана Раковић 363-652
2 Ординација 2 др Ненад Баштовановић 363-620
3 Ординација 3 др Милинка Драгојевић / др Гордана Маричић 363-669
4 Ординација 4 др Злата Макевић / др Нада Карић 363-668
8 Ординација 5 др Биљана Вуковић / др Марија Мишић 363-621
6 Ординација 6  др Братислава Божинов / др Виолета Рокти 363-667
7 Ординација 7  др Мирјана Станковић / др Оливера Лукић 363-670
8 Ординација 8 прим.др Снежана Бојанић / др Бојана Петровић 363-664
9 Ординација 9 др Невенка Берић-Мандић / др Снежана Бишевац 363-440
10 Ординација 10 др Снежана Гавриловић / др Снежана Павковић 363-665
11 Педијатрија Прњавор др Деана Перић / др Бранка Мијић 282-220
12 Спортска медицина др Снежана Врачевић / др Јасмина Живковић 363-617
13 Психилог 363-650
14 Логопед/Дефектолог 363-666
Р.Б. Ординација/Тим Распоред Лекара Бр.тел.
1 Ортопедија вилица( Ортодонција ) 363-413
2 Орална хирургија 363-456
3 Шалтер( II спрат ) 363-428
4 Конзерватива 363-458
5 Протетика – доктори 363-507
6 Протетика – техничари 363-447
7 Ординација 1 363-446
8 Ординација 3 363-413
9 ОШ Вук Караџић 343-326
10  ОШ Ната Јеличић 342-489
11 ОШ Јанко Веселиновић 341-025
12 ОШ Николај Велимировић 360-110
13 ОШ Стојан Новаковић 334-905
14 OШ Лаза К. Лазаревић
15 ОШ Jeврем Обреновић
16 Обданиште „Младост“ 060/512-3717
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Директор 363-627
2 Заменик директора 363-628
3 Помоћник директора за финансијске послове 363-382
4 Помоћник директора за медицинске послове 363-629
5 Помоћник директора за правне послове 363-615
6 Помоћник директора за техничке послове 363-359
7 Главна сестра 346-636
8 Секретарица 363-375
9 Факс 343-373
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Начелник 363-488
2 Главна сестра 363-441
3 Пријем позива 363-307
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Главна сестра 363-422
2 Телефонско саветовалиште деце Србије 363-659
Р.Б. Ординација/Тим Распоред Лекара Бр.тел.
1 Главна сестра 363-616
2 Начелник 343-648
3 Ординација 1 др Југослав Мићић / др Жељко Тимотић 363-671
4 Ординација 2
5 Ординација 3 др Бранко Мишић / др Марија Живановић 363-673
6 Ординација 4 др Катарина Икодиновић 363-674
7 Саветовалиште за труднице
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Служба кућног лечења и здравствене неге 363-346
Р.Б. Ординација/Тим Бр.тел.
1 Палијативна нега 347-075