Др Јасмина Станковић

директор

Датум и место рођења:

 • 15. април 1965., Шабац, Србија

Брачно стање:

 • удата, мајка двоје деце

Образовање:

 • Медицински факултет Универзитета у Београду (1990.год).
 • Специјалиста медицине рада (Медицински факултет Београд 2003.год)

Досадашње функције и радно искуство:

 • Председник стручног савета (од 2007-2017. год).
 • Члан првостепене лекарске комисије у РФЗО (од 2009-2017. год).
 • Учествовала у тиму опште медицине за акредитацију.
 • Шеф одсека IV здравствене амбуланте (од 2014-2016. год).
 • Начелник службе за здравствену заштиту одраслог становништва (2016. год).
 • вд директор Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац (од 2017. год).

Милена Поповић

помоћник директора за техничке послове

Образовање:

 • Дипломирала на Машинском факултету Универзитета у Београду, смер аутоматско управљање, у класи проф. др. Љ. Дебељковић

Досадашње функције и радно искуство:

 • Техничка школа „Коста Абрашевић“ Шабац, професор на катедри за машинство
 • Шеф одсека одржавања у здравственом центур „Др Лаза К. Лазаревић“
 • Од оснивања Дома здравља Шабац, Начелник одељења за техничке послове
Ljiljana Gavrilović-pomoćnik direktora za finansije

Дипл. економиста Љиљана Гавриловић

помоћник директора за финансије

Датум и место рођења:

 • 05. априла 1960., Шабац, Србија

Брачно стање:

 • удата, мајка двоје деце

Образовање:

 • Дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду

Досадашње функције и радно искуство:

 • Шеф Одсека плана и анализе, обрачуна зарада у здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“
 • Шеф рачуноводства у здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“
 • Од оснивања Дома здравља Шабац, Помоћник директора за немедицинске послове
 • Учесник на многобројним едукативним радионицама и пројектима организованим од стране Министарства здравља и других, а поводом реформи у примарној здравственој заштити.
 • Поседује стручно звање Овлашћени рачуновођа
IMG_3195

др Слађана Каурин Милетић

помоћник директора за медицинске послове

Датум и место рођења:

 • 16. децембра 1963., Сомбор, Србија

Брачно стање:

 • удата, мајка двоје деце

Образовање:

 • Дипломирала на Медицинском факултету у Новом Саду (1988.год).
 • Специјалиста медицинске статистике и информатике (Медицински факултет Београд 2008.год)

Досадашње функције и радно искуство:

 • Здравствени центар Суботица (од 1991- 2002. год.)
 • Од 2002.год. ради у Здравцтвеном центру др Лаза К.Лазаревић, а од 2008.год. Дом Здравља Шабац (нови назив установе др Драга Љочић)
 • Помоћник директора за медицинске послове (од 2011 – 2014. год.)
 • Шеф одсека планско – аналитичких послова (од 2014 – 2017.год.)
????????????????????????????????????

Дипл. правник Верица Вујанић

помоћник директора за правне послове

Образовање:

 • Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду
 • Положен правосудни испит

Досадашње функције и радно искуство:

 • Дипломиран и правник у Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац
 • Начелник одељења за правно-економске послове у Дому здравља

Виша медицинска сестра Драгана Симеуновић

Главна сестра Дома здравља

Брачно стање:

 • Удата, мајка једног сина

Досадашње функције и радно искуство:

 • запослена у ДЗ од 2007. године
 • радила у Служби за здравствену заштиту деце и омладине и Служби за здравствену заштиту жена
 • од 2017. године обављала функцију главне сестре у Служби за здравствену заштиту деце и омладине
 • потпредседник СУЗРС у Шапцу од 2016. године

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу