Попа Карана 2, 15000 Шабац

Менаџмент

др Јасмина Станковић, специјалиста медицине рада

директор

(015)363–627
direktor@dzsabac.org.rs

Докторка Јасмина Станковић рођена је 15. априла 1965. године у Шапцу. По завршетку основног и средњошколског образовања у родном граду, уписала је Медицински факултет
Универзитета у Београду на којем је дипломирала 1990. године. Три године касније,
засновала је радни однос у Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу.

 

dr_jasmina_stankovic_2022

На Медицинском факултету Универзитета у Београду, 2003. године, стекла је звање специјалисте Медицине рада. По раздвајању Здравственог центра „Др Лаза К. Лазаревић“ 2007. године на Општу болницу и Дом здравља, др Јасмина Станковић у Дому здравља организовала је Стручни савет, а на челној позицији, односно као председник овог тела, где је остала пуних десет година. У периоду од 2009. до 2017. године била је члан Првостепене лекарске комисије у Шабачкој филијали Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). На месту шефа Одсека Медицине рада била је годину дана и то од 2015. до 2016. године, а потом на месту начелника Службе за здравствену заштиту одраслог становништва 2017. године.

 

Члан је Управног одбора Коморе здравствених установа Србије. Учествовала је у тиму Опште медицине за акредитацију здравствених установа Србије. Учесница је бројних едукативних семинара и здравствених конгреса, а њени радови на тему Дијабетесно стопало као компликација шећерне болести који је представила запосленима у Дому здравља „Др Драга Љочић“ Шабац 2018. године као и рад на тему: Лајмска болест, ризици, мере превенције и лечење 2021. године, који је презентовала на Националном конгресу медицинских сестара-техничара са Међународним учешћем, изазвали су пажњу стручне јавности. У пројекту за Палијативну негу реализованом у оквиру прекограничне сарадње Србије и Хрватске под називом „SUPORRT LIFE“ -Подржи живот, била је одговорно лице испред Дома здравља, као једног од партнера пројекта. Добитница је бројних признања за залагања у борби за здравље становништва посебно током пандемије коронавируса, међу којима су Априлска награда Града Шапца, Повеља пријатељства фестивала „Руже Липолиста“, признање Спортског Савеза града Шапца, Војске Републике Србије.

 

Завршила је Мастер академске студије –Менаџмент у систему здравствене заштите 03.10.2022.на Медицинском факултету у Крагујевцу. На Националном конгресу медицинских сестара и техничара 2022. године излагала је на тему „Вакцинација спас за све нас“ организација масовне имунизације у Дому здравља „Др Драга Љочић“ Шабац. Такође је на истом скупу 2023. године презентовала рад на тему; „Безбедност и здравље на раду запослених у Дому здравља „Др Драга Љочић“ Шабац током COVID-19 пандемије“

 

Функцију директора Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац обавља од 2017. године, удата је, мајка двоје деце.

zamenik-direktora

прим. др Мирослав Миљешић, специјалиста опште медицине

заменик директора

(015)363–628
miroslav.miljesic@dzsabac.org.rs

Прим. др Мирослав Миљешић рођен је 11. маја 1962. године у Тузли, БиХ, где је завршио основну и средњу школу. На Медицинском факултету у родном граду дипломирао је 1987. године, а исте године запослио се у Дому здравља у Калесији, где је одрадио приправнички стаж и пред комисијом Медицинског факултета Универзитета у Сарајеву 1988. године положио стручни испит. Исте године прелази на рад у Југословенску народну армију (ЈНА), и у Гарнизонској амбуланти у Тузли до 1992. године ради као санитетски официр. Током ратних сукоба у Хрватској и Босни и Херцеговини, учествовао је у санитетском збрињавању припадника ЈНА.


У Дому здравља у Шапцу запослио се 1995. године, где је у почетку радио у неколико сеоских амбуланти. Специјализацију из опште медицине положио је 2001. године пред испитном комисијом Медицинског факултета Универзитета у Београду. Звање примаријуса добио је 2013. године. Од 2005. године се уз редован стручни рад бави и истраживањима у областима које изучава општа медицина, а као први или једини аутор објавио је 20 стручних радова на домаћим и страним стручним скуповима, семинарима, симпозијумима и конгресима.

 

Коаутор је и у више од 20 објављених стручних радова. Од 2004. године са прекидима обављао је руководеће дужности као начелник Службе опште медицине и Службе патронаже, као директор ОЈ Дом здравља Шабац и в.д. директор Дома здравља Шабац 2006. и 2007. године, помоћник је директора Дома здравља за квалитет рада и за медицинске послове 2015. и 2016. године.

 

Од 2017. године је на позицији заменика директора установе. Ожењен је и отац је две ћерке.

др Соња Ђерић, специјалиста опште медицине

помоћник директора за медицинске послове

(015)363–646
dr.sonja.djeric@dzsabac.org.rs

Др Соња Ђерић рођена је 07. маја 1971. године у Шапцу. На Медицинском факултету у Београду дипломирала је 1997. године, а на истом факултету 2005. године стиче звање специјалисте опште медицине.


У Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу запослила се 1997. године, када је почела да ради као лекар у Служби хитне медицинске помоћи. Као специјалиста опште медицине, од 2005. године ради као изабрани лекар, а након раздвајања Здравственог центра „Др Лаза К. Лазаревић“ на Општу болницу и Дом здравља, од 2007. године остаје у Дому здравља на послу који је и до тада радила.


На функцију помоћника директора за медицинске послове матичне установе именована је 2020. године. Удата је и мајка је двоје деце.

pomocnik-direktora-za-medicinske-poslove-i-pomoćnik-direktora-za-kvalitet-rada-2

др Слађана Каурин Милетић, специјалиста медицинске статистике и информатике

помоћник директора за квалитет

(015)363–629
infodz@dzsabac.org.rs

Др Слађана Каурин Милетић рођена је 16. децембра 1963. године у Сомбору. На Медицинском факултету у Новом Саду дипломирала је 1988. године, а 2008. године на Медицинском факултету у Београду стекла је звање специјалисте медицинске статистике и информатике.


У Здравственом центру Суботица радила је од 1991. до 2002. године, када прелази у Здравствени центар „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу. Раздвајањем Здравственог центра на Општу болницу и Дом здравља 2007. године, др Слађана Каурин Милетић опредељује се да каријеру настави у Дому здравља.


На овом месту од 2011. до 2014. године обавља функцију помоћника директора за медицинске послове, потом је именована за шефа Одсека планско–аналитичких послова где остаје наредне три године.


Од 2017. до 2020. године поново је ангажована на функцији помоћника директора за медицинске послове, а од 2020. године је помоћник директора за квалитет. Удата је и мајка је двоје деце.

Љиљана Гавриловић, msc. дипломирани економиста

помоћник директора за финансије

(015)363–382
ljiljana.gavrilovic@dzsabac.org.rs

Љиљана Гавриловић рођена је 5. априла 1960. године у Шапцу. Након Гимназије коју је завршила у родном граду, уписује Економски факултет Универзитета у Београду на ком је 1983. године дипломирала.


Годину дана касније, запослила се у Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а током професионалне каријере у овој здравственој установи била је ангажована на пословима шефа Одсека плана и анализе, обрачуна зарада, као и на позицији шефа рачуноводства.


По оснивању Дома здравља Шабац 2007. године, обавља послове помоћника директора за немедицинске послове, а од 2016. године, помоћника директора за финансије.


Учесник је бројних семинара и стручних усавршавања из области финансија, као и бројних едукативних радионица и пројеката организованим од стране Министарства здравља, а поводом реформи у примарној здравственој заштити. Поседује стручно звање Овлашћени рачуновођа. Удата је и мајка је двоје деце.

Верица Вујанић, msc. дипломирани правник

помоћник директора за правне послове

(015)363–615
pravna@dzsabac.org.rs

Верица Вујанић рођена је 13. октобра 1971. године у Шапцу, где је завршила основну и средњу школу. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1998. године, а правосудни испит положила је 2003. године.


У Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац запослила се 2006. године, где је била ангажована на правним пословима установе.


По оснивању Дома здравља Шабац, именована је на место начелника Одељења за правно–економске послове. Од 2016. године обавља функцију помоћника директора за правне послове.

pomocnik-direktora-za-pravne-poslove-i-nacelnik-odeljenja-za-pravne-i-kadrovske-poslove-1

Милена Поповић

помоћник директора за техничке послове

(015)363–359
tehnicka@dzsabac.org.rs

Након Гимназије коју је завршила у Шапцу, уписује Машински факултет Универзитета у Београду, смер аутоматско управљање, где је дипломирала у класи проф. др Драгутина Љ. Дебељковића.


Као професор на катедри за машинство у Техничкој школи „Коста Абрашевић“ у Шапцу радила је 2000. године, а у Здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац запослила се годину дана касније. У тој установи била је шеф одржавања.


По раздвајању Дома здравља и Опште болнице из Здравственог центра 2007. године, начелник је Одељења за техничке послове, а помоћник директора за техничке послове постаје 2016. године.

Драгана Николић Шобић

организатор промо активности

(015)363–632
prmenadzer@dzsabac.org.rs

Драгана Николић Шобић рођена је 18. Октобра 1971. године у Шапцу, где је завршила основну и средњу школу. На Високој пословној школи у Ваљеву дипломирала је на смеру Маркетинг и има звање дипломираног менаџера за медије Факултета за Менаџмент.


У здравственом центру „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац запослила се 1999. године.


У Дому здравља „Др Драга Љочић“ запослена је од 2007. године. Обавља послове Организатора Промо активности.


Удата је и мајка једне ћерке.

Dragana Nikolic Sobic PR menadzer Dr Draga Ljocic Sabac
DraganaSimeunovic

Драгана Симеуновић, вмс

главна сестра

(015)346–636
glavna.sestra.dz@dzsabac.org.rs

 

Драгана Симеуновић рођена је 15. маја 1984. године у Београду. У Шапцу завршава средњу Медицинску школу „Др Андра Јовановић“, а у Дому здравља као медицинска сестра запошљава се 2007. године. Радила је у Служби за здравствену заштиту деце и омладине и у Служби за здравствену заштиту жена.

 

Од 2017. године обављала је функцију главне сестре у Служби за здравствену заштиту деце и омладине. У високошколској установи дипломира 2020. године, а исте године постаје главна сестра Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац. Потпредседник је шабачке подружнице Савеза удружења здравствених радника Србије од 2016. године. Удата је и мајка је једног сина.