Конкурси

Медицинска сестра – 2 извршиоца Лабораторијски техничар– 1 извршилац Службеник за заштиту животне средине-1извршилац   За више информација, преузмите документ : javni oglas 15.12.2023. одређено...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2023.године. Возач – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ :  javni-oglas-grad-08.11.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2023.године.   Спремачица– 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-31.10.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у траању до 31.12.2023.године. 1. Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац; 2. Возач – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-30.10.2023javni-oglas-grad-30.10.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 2 извршиoца; Спремачица – 2 извршиоца   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-23.10.2023...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.   Спремачица – 1 извршилац   За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad 16.10.2023....

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.   Доктор медицине – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар општег смера – 4 извршиoца; Спремачица – 5 извршилаца Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове – 1 извршилац Службеник за заштиту...

са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању  до 31.12.2023.године.   Виша медицинска сестра– 1 извршилац;   За више информација, преузмите документ : grad visa sestra 05.09.2023...

Администратор информационих система и технологија – 1 извршилац, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2023. године.   За више информација, преузмите документ : javni oglas 23.08.2023 odredjeno informaticar...