Конкурси

Доктор медицине – 2 извршиоца, ради замене дуже одсутних запослених доктора, до повратка са специјализације   За више информација преузмите документ : javni oglas 18.07.2023 zamene...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.08.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац Возач- 1 извршилац   За више информација преузмите документ : oglas sestre 18.07.2023...

Стоматолошкa сестрa – 1 извршилац Возач – 2 извршиоца Спремачица – 2 извршиоца Помоћни радник- 1 извршилац Портир чувар– 1 извршилац   За више информација преузмите документ : javni oglas 18.07.2023 neodredjeno...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2023.године до 31.12.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 24 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Гинеколошко-акушерска сестра – 2 извршиoца. Референт за санитарну контролу – 1 извршилац Дипломирани правник за правне...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.06.2023.године до 31.12.2023.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;   За више информација, преузмите документ : grad sestra 11.05.2023...

Доктор медицине – 4 извршиоца Специјалиста опште медицине – 1 извршилац Доктор стоматологије – 5 извршилаца Стоматолошке сестре – 2 извршиоца Зубни техничар – 3 извршиоца Возач – 8 извршиоца Спремачица – 3 извршиоца   За више информација, преузмите документ : javni-oglas na neodredjeno 11.05.2023...

Моторно возило Citroen Jumper FT 33 L2H2 2.2 HDI, произведено 2009. године, у возном стању, није регистровано, почетна цена 600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом За више информација, преузмите документ : Licitacija...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.04.2023.године до 30.06.2023.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 3 извршиoца; 2.Спремачица  – 2 извршиоца   За више информација преузмите документ : grad sestra i spremacica 13.03.2023...