ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.10.2020. – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-dr-stom 21.09.2020.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Cа пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено      одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства

 • Дипломирани економиста – 1 извршилац;

За више информација, преузмите документ : javni oglas ekonomista

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, a најдуже до 31.12.2020.године.

 

 • Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 2 извршиоца;

За више информација, преизмите документ : javni oglas za tehnicare 24.08.2020

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, а најдуже до 31.12.2020.године, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“ :

 • Доктор стоматологије – 1 извршилац;

за више информација, преузмите документ : javni oglas za stom projekat 17.08.2020 – Copy – Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

 1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
 2. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom. (1)

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања, на терет средстава сопствених прихода.

 1. Медицинска сестра/техничар општег
  смера – 1
  извршилац;

За више информација, преузмите документ :

javni oglas za tehnicara sop sredstva 23.07.2020.- Copy

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршилаца;
 2. Стоматолошка сестра – 2 извршилаца;
 3. Медицинска сестра/техничар општег смера – 28 извршилаца;

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Саобраћајни инжењер – 1 извршилац

За више информација, преузмите документ :  LINK

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“.

Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године.

 1. Доктор медицине – 8 извршилаца;
 2. Доктор стоматологије – 1 извршилац;

За више информација,

Унесите текст и стисните ентер да започнете претрагу