Конкурси

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца; Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; ...

са пуним радним временом на неодређено време Доктор медицине или доктор медицине специјалиста – 8 извршилаца Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: -  завршен медицински факултет - положен стручни испит - завршена специјализација - факултативно За више информација преузмите документ : javni oglas...

Доктор стоматологије– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација, преузмите документ : др стоматологије 30.11.2020....

Доктор стоматологије – специјалиста ортопедије вилица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација, преузмите документ : javni-oglas ortopedija vilica 22.10.2020. - Copy - Copy...

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.10.2020. - Copy ...

Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла, Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ...

Cа пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено      одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства Дипломирани економиста – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni oglas ekonomista...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, a најдуже до 31.12.2020.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац; Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 2 извршиоца; За више информација, преизмите документ : javni oglas za tehnicare 24.08.2020 ...

Са пуним радним временом, на одређено време, а најдуже до 31.12.2020.године, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“ : Доктор стоматологије – 1 извршилац; за више информација, преузмите документ : javni oglas za stom projekat 17.08.2020 - Copy - Copy...

Доктор стоматологије - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла, Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања. За више информација, преузмите документ...