Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.09.2022.године, а најдуже до 31.12.2022.године.   Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла,почев од 01.09.2022.године, а најдуже до 31.12.2022.године   За више информација, преузмите документ :...

Доктор медицине, 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због замене запосленог на специјализацији, до 30.09.2022.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 16.06.2022....

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.07.2022.године до 31.12.2022.године.   Медицинска сестра/техничар општег смера – 19 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Фармацеутски техничар – 1 извршилац. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Референт за санитарну контролу – 1...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 30.03.2022.године до 30.06.2022.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 22.03.2022.godine (3) - Copy...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.02.2022.године до 30.06.2022.године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилаца; За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 19.01.2022.godine (3) - Copy...

Виша/струковна медицинска сестра, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла до 31.03.2021.године За више информација, преузмите документ : javni oglas 31.12.2021. pov obim posla fond- Copy - Copy ...

Доктор медицине– 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са...

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године. Медицинска сестра/техничар општег смера – 12 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; Фармацеутски техничар – 1 извршилац. Гинеколошко-акушерска сестра – 1 извршилац. Реализатор промотивних активности -1...

Стоматолошка сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 13.10.2021. - Copy - Copy...

Доктор медицине– 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Медицинска сестра/техничар – 5 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године Возач – 1 извршилац,са пуним...