Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 10 извршилаца Стоматолошка сестра – 2 извршиоца За више...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Гинекологија и акушерство – 1 специјализација Општа медицина – 2 специјализације Медицина рада – 1 специјализација Педијатрија – 1 специјализација Стоматолошка протетика- специјализација Ортопедија вилица – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....

1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време на време од годину дана, због повећаног обима посла, Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: - завршена средња медицинска школа – IV степен, смер стоматошка сестра или...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020. године : Доктор стоматологије – 1 извршилац Фармацеутски техничар – 1 извршилац Струковни инжењер електротехнике – 1 извршилац За више...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год до 30.06.2020.год.   Доктор медицине – 8 извршилаца; Медицинска сестра/техничар општег смера – 26 извршилаца; Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 1 извршилац; Лабораторијски...

1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања. За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra...

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, на период до годину дана. За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra...

Доктор медицине - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године Радни однос за...

1. Доктор стоматологије -2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.   За више информација, преузмите документ :javni oglas-dr...

Возач - 2 извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених прихода За више информација, преузмите документ : javni oglas -vozači...