Конкурси

Са пуним радним временом, на одређено време, у циљу реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.07.2020. год до 31.12.2020. године. Доктор медицине – 8 извршилаца;Доктор стоматологије – 1 извршилац; За више информација, преузмите документ...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“. Радни однос се заснива на време од 01.06.2020.год. до 31.12. 2020.године.   Доктор стоматологије – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 3 извршиоца За више информација, преузмите документ : javni oglas...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године. Радни однос се заснива на време од 01.04.2020.год. до 30.06.2020.године. Доктор медицине – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца За...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године Виша медицинска сестра/техничар – 1 извршилац Медицинска сестра/техничар – 10 извршилаца Стоматолошка сестра – 2 извршиоца За више...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Гинекологија и акушерство – 1 специјализација Општа медицина – 2 специјализације Медицина рада – 1 специјализација Педијатрија – 1 специјализација Стоматолошка протетика- специјализација Ортопедија вилица – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....

1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време на време од годину дана, због повећаног обима посла, Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: - завршена средња медицинска школа – IV степен, смер стоматошка сестра или...

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020. године : Доктор стоматологије – 1 извршилац Фармацеутски техничар – 1 извршилац Струковни инжењер електротехнике – 1 извршилац За више...

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год до 30.06.2020.год.   Доктор медицине – 8 извршилаца; Медицинска сестра/техничар општег смера – 26 извршилаца; Медицинска сестра/техничар акушерског смера– 1 извршилац; Лабораторијски...

1. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања. За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra...

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, на период до годину дана. За више информација, преузмите документ : javni oglas -stomatološka sestra...