Конкурси

Стоматолошка сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла Стоматолошка сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне због боловања За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.02.2021...

Доктор стоматологије - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време,а најдуже до годину дана, због повећаног обима посла. За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.01.2021....

Са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, до 31.03.2021.     1) Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца; За више информација, преузмите документ : javni oglas za tehnicare 11 01 2021...

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, до 31.03.2021.године Доктор медицине, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне због неплаћеног одсуства, до 31.03.2021.године За више информација, преузмите документ : javni-oglas...

OВАЈ ОГЛАС ЈЕ ПОНИШТЕН! За више информација, преузмите документ : javni oglas- poništaj -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца„Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год. Доктор медицине – 4 извршилаца; За више информација, преузмите...

са пуним радним временом, на одређено време ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2021.год до 30.06.2021.год. Виша медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца; Медицинска сестра/техничар општег смера – 15 извршилаца; Лабораторијски техничар – 2 извршиоца; ...

са пуним радним временом на неодређено време Доктор медицине или доктор медицине специјалиста – 8 извршилаца Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: -  завршен медицински факултет - положен стручни испит - завршена специјализација - факултативно За више информација преузмите документ : javni oglas...

Доктор стоматологије– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација, преузмите документ : др стоматологије 30.11.2020....

Доктор стоматологије – специјалиста ортопедије вилица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација, преузмите документ : javni-oglas ortopedija vilica 22.10.2020. - Copy - Copy...

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла За више информација, преузмите документ : javni-oglas-stom 12.10.2020. - Copy ...