Конкурси

Доктор медицине - 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању до 18 месеци, почев од 01.11.2019.године Радни однос за...

1. Доктор стоматологије -2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, 2. Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.   За више информација, преузмите документ :javni oglas-dr...

Возач - 2 извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених прихода За више информација, преузмите документ : javni oglas -vozači...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Медицина рада – 1 специјализација Гинекологија и акушерство – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2019.године , на терет средстава сопствених прихода. Медицинска сестра/техничар општег смера у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског транспорта Дипломирани инжењер саобраћаја у Одељењу за...

Доктор стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла, Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.   За више информација,...

Дипломирани економиста (ВСС) – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због одобреног неплаћеног одсуства За више информација, преузмите документ : javni oglas-dipl. ekon....

Возач санитетског возила - 3 извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених прихода За више информација, преузмите документ : javni oglas-vozač...

Возач - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених приходa За више информација, преузмите документ : javni oglas-vozač...

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2018.године , на терет средстава сопствених прихода. Медицинска сестра/техничар општег смера у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског транспорта За више информација, преузмите документ javni...