ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.02.2022.године до 30.06.2022.године.

  • Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилаца;

За више информација, преузмите документ : javni-oglas grad 19.01.2022.godine (3) – Copy