Конкурси

Доктор медицине - 18 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла Медицинска сестра – техничар општег смера - 16 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три...

Доктор стоматологије  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања Чистачица  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација преузмите документ:Javni oglas...

1.Возач – Служба хитне медицинске помоћи - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због боловања За више информација преузмите документ:javni oglas  ...

1. Доктор медицине – 3  извршиoцa, са пуним радним временом, на одређено време због повећаног обима посла За више информација преузмите документ: Javni-oglas dr medicine...

1. Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства; За више информација преузмите документ:Javni oglas - dipl inzenjer elektrotehnike 08.11.2016....

1. Дипл. инжењер саобраћаја – један извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због привремене спречености за рад (породиљско боловање) За више информација преузмите документ:саобраћајни инжењер  ...

1) Дипломирани инжењер информатике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства.   За више информација преузмите документ:dipl. ing. inf....