ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запослене због боловања, до 31.03.2021.године

Доктор медицине, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне због неплаћеног одсуства, до 31.03.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni-oglas lekari zamena odredjeno 29.12.2020.godine