Јавни оглас за пријем у радни однос

Јавни оглас за пријем у радни однос

Доктор стоматологије – специјалиста ортопедије вилица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација, преузмите документ : javni-oglas ortopedija vilica 22.10.2020. – Copy – Copy