Конкурси

Избор  заменика директора се врши за период од 4 године. Пријаву на конкурс може поднети лице које поред општих услова прописаних законом за обављање функције заменика директора , испуњава и следеће посебне услове: да има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са...

Др стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања Поред општих услова предвиђених законом,  кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: - VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет - положен стручни испит   За више информација, преузмите документ :...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Медицина рада – 1 специјализација Гинекологија и акушерство – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : SPECIJALIZACIJE.оглас 2018  ...

Стоматолошка сестра – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања. За више информација, преузмите документ javni oglas-stom. sestra...

Доктор медицине – 1 извршилац, због замене привремено одсутне због боловања; Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: За радно место из тачке 1. огласа: VII/1 стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит.   За више информација, погледајте оглас : javni...

Kонкурсну документацију можете преузети овде: javni oglas za nemedicinskog i tehnicara 06.07.2017 - Copy Медицинска сестра/техничар општег смера – 1 извршилац, због замене привремено одсутне због боловања; Административни радник – 1 извршилац  ...