ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине– 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, a најдуже до повратка привремено одсутне запослене због боловања

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-lekari-zamena-odredjeno bolovanje