ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време,а најдуже до годину дана, због повећаног обима посла.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom 13.01.2021.