Интерни огласи

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Општа медицина – 2 специјализације Педијатрија – 2 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec. 2021...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Гинекологија и акушерство – 1 специјализација Општа медицина – 2 специјализације Медицина рада – 1 специјализација Педијатрија – 1 специјализација Стоматолошка протетика- специјализација Ортопедија вилица – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Медицина рада – 1 специјализација Гинекологија и акушерство – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....