Конкурси за стручно усавршавање

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине : Општа медицина - 2 специјализације Педијатрија за здравствену заштиту предшколске деце - 2 специјализације Дечија превентивна стоматологија - 1 специјализација Медицина рада - 1 специјализација За више информација, преузмите документ : 20220127_122544_CCF_008176...

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Гинекологија и акушерство – 1 специјализација Општа медицина – 2 специјализације Медицина рада – 1 специјализација Педијатрија – 1 специјализација Стоматолошка протетика- специјализација Ортопедија вилица – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec....