Конкурси

Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања Медицинска сестра – техничар општег смера у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутни...