ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ДРАГА ЉОЧИЋ“ ШАБАЦ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ДРАГА ЉОЧИЋ“ ШАБАЦ

Избор  заменика директора се врши за период од 4 године.

Пријаву на конкурс може поднети лице које поред општих услова прописаних законом за обављање функције заменика директора , испуњава и следеће посебне услове:

  1. да има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента.
  2. да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.

За више информација, преузмите документ : tekst konkursa za zamenika direktora