ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Возач – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, најдуже до 3 месеца, због повећаног обима посла, на терет средстава сопствених приходa

За више информација, преузмите документ : javni oglas-vozač