ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине– 3 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  2. Медицинска сестра/техничар – 5 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  3. Возач – 1 извршилац,са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године
  4. Спремачица – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2021.године

За више информација, преузмите документ : javni oglas 05.10