ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине– 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године
  2. Медицинска сестра/техничар – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године
  3. Лабораторијски техничар, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.03.2022.године
  4. Виша/струковна медицинска сестра, 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, због замене привремено одсутне запосле до њеног повратка на рад

За више информација, преузмите документ : javni oglas 21.12.2021. pov obim posla fond- Copy