ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2022.године.

 

  1. Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове – 1 извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-14.09.2022.godine