ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању од 01.11.2023.године до 31.12.2023.године.

 

  • Медицинска сестра/техничар општег смера – 2 извршиoца;
  • Спремачица – 2 извршиоца

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-23.10.2023