ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла у трајању до 31.12.2023.године.

 

  1. Спремачица– 1 извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni-oglas-grad-31.10.2023