ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време

  1. Доктор медицине – 2 извршиоца, ради замене дуже одсутних запослених доктора, до повратка са специјализације

 

За више информација преузмите документ : javni oglas 18.07.2023 zamene