ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време