26. јун – Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

26. јун – Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

„Порука наде: Зависност од дрога се може спречити и лечити”

Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се 26. јуна. Циљ кампање је да се мотивише читава заједница за учешће у свим активностима које могу да допринесу смањењу злоупотребе дрога. Посебно значајна циљна група су млади које треба мотивисати за здраве стилове живота.

Слоган овогодишње кампање је „Порука наде: Зависност од дрога се може спречити и лечити“ и има за циљ да укаже на значај спровођења превентивних мера које могу спречити зависност од дрога, али и да истовремено укаже да се ова болест може лечити.

Укључивање што већег броја партнера у обележавање овог значајног датума из Календара здравље доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога. Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама Резолуцијом 42/112, 1987. године као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Шта подразумевају превенција и лечење зависности од дрога?

С обзиром на многобројне факторе који утичу на конзумирање дрога међу младима, програме превенције зависности и рада с децом и младима треба усмерети у правцима који ће развијати свестраније њихова интересовања, креативност и способности, створити могућност да се развију у особу која ће успешно обављати све своје животне улоге. Такође, посебне напоре је потребно уложити у рано откривање ризичних група деце и младих као и оних који потичу из ризичног породичног и социјалног окружења или оних који показују поремећаје у понашању и започели су с конзумирањем психокативних супстанци.

Циљ превентивних програма усмерених на породице је да побољшају односе у породици, јачају родитељске вештине, комуникацију унутар породице и оснаже улогу породице у превенцији употребе дрога.

Од половине деведесетих година 20. века све више је у употреби класификација превенције на универзалну, селективну и индиковану.

Универзална превенција је усмерена на општу популацију и нема разлику у индивидуалном ризику за појаву злоупотребе дрога међу члановима циљне групе. (нпр. сва деца одређеног узраста, локална заједница, школа).

Селективна превенција је усмерена ка групама које се сматрају под повећаним ризиком на основу постојања биолошких, психолошких, социјалних фактора ризика, као и фактора ризика из окружења.

Индикована превенција је фокусирана на високоризичне појединце, нпр. појединци који су већ експериментисали и имају проблеме, али не испуњавају дијагностичке критеријуме за зависност.

Поред значаја превенције током овогодишње кампање се наглашава и могућност лечења зависности од дрога. Имајући у виду да зависност има много димензија и ремети много аспеката живота индивидуе, третман ове болести никада није једноставан. Третман мора помоћи особи да престане да користи дроге и да живи без дрога, као и да постигне продуктивно функционисање у породици, на послу и у друштву.

Ефикасан третман особа које користе дрогу /или испуњавају дијагностичке критеријуме зависности укључује многе компоненте, од којих је свака усмерена ка посебним аспектима болести и њених последица.

Три деценије научних истраживања и клиничке праксе су дале спектар ефикасних приступа третману зависности. Обимни подаци документују да је третман зависности ефикасан у истој мери као и третман највећег броја других хроничних медицинских стања.