3. децембар – Светски дан особа са инвалидитетом

3. децембар – Светски дан особа са инвалидитетом

Десет процената светске популације су особе са инвалидитетом, процењује Светска здравствена организација. У Србији је преко 700.000 особа са инвалидитетом, а више од 70 % њих је сиромашно. Уз егзистенцијалне, њихови највећи проблеми су недоступност образовања, друштвена маргинализованост и искљученост, као и архитектонске баријере. Свест о неопходности ангажовања на превазилажењу ових проблема наших суграђана са инвалидитетом Дом здравља Шабац показује кроз пројекат јавних радова намењен инвалидима. У нашој установи тренутно ради пет особа са инвалидитетом, а у складу са њиховим могућностима и образовањем, распоређени су у магацину, архиви и на пословима обезбеђења и одржавања хигијене. Добро искуство из ранијих пројеката било је полазна основа и за овај, а својим радом и залагањем они су у поптуности оправдали наше поверење.