Акредитацијска посета нашем Дому здравља

Акредитацијска посета нашем Дому здравља

Ове недеље наш Дом здравља „Др Драга Љочић „посетили су оцењивачи из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, у оквиру пете редовне, контролне посете. Наша установа Сертификат о акредитацији добила је на 7 година, за период 2015- 2022.

С обзиром на новонасталу епидемиолошку ситуацију није било обиласка служби  и присуства представника тимова за акредитацију. Састанку  у Управи  Дома здравља су присуствовали предстваници руководства директорка др Јасмина Станковић, заменик директора др Мирослав  Миљешић, помоћник директора за медицинске послове  др Слађана Kаурин Милетић, главна сестра Сања Иванковић и шеф екологије Јасмина Трифуновић.

Др Јасмина Станковић, директорка Дома здравља презентује рад установе члановима тима Агенције за акредитацију здравствених установа

Чланови тима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су били Светлана Дрча, виши стрùчни  сарадник из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Рада Стојић, помоћник директора за медицинске послове- специјалиста гинекологије и др Гордана Јеремић Палић, специјалиста опште медицине из Дома здравља Вождовац.

Директорка наше установе др Јасмина Станковић представила је рад установе у протеклих годину дана са посебним освртом на организацију служби током ковид-19 пандемије. Детаљан извештај је био о реновирању ковид-19 амбуланте и постављању зона у складу са епидемиолоском ситуацијом: црвена, жута и  зелена, приказана су и три улаза у ковид-19 амбуланту, ковид-19   паркинг и постављање дигиталног мобилног рендген апарата у простор ове амбуланте који је Дому здравља уступљен из Опште болнице Шабац на коришћење док  траје пандемија ковид- 19. Изнела је и податак о броју инфицираних од марта месеца до октобра 2020. као и раду Службе хитне медицинске помоћи за збрињавање не само ургентних стања нон ковид пацијената већ и збрињавању и транспорту ковид-19 пацијената, раду Службе дечије здравствене заштите, Службе здравствене заштите жена, службе кућног лечења и неге, палијативне неге, Службе поливалентне патронаже  са центром за превенцију, Службе за  стоматолошку здравствену заштиту као и организацију техничке службе и возача за превоз ковид-19 пацијената и пацијената за дијализу.

Презентација рада установе

Директорка  је током излагања  упознала оцењиваче са Привременом Цовид -19 болницом која је оформљена 21.07.2020. по одлуци Министарства здравља и Министарства одбране у простору сале Економске школе. Kадар за ову болницу је обезбедио наш Дом здравља. С обзиром на све повољнију епидемиолошку ситуацију у нашем граду  ова боллница са капацитетом од 120 кревета, је 17.08.2020.стављена у фазу мировања до, погоршања епидемиолошке ситуације и није било потребе за хоспитализацијом лакших пацијената из ковид-19 болнице Опште болнице Шабац који су тамо били хоспитализовани са средње тешком и тешком клиничком сликом.

Оцењивачи су изразили задовољство приказаном презентацијом и организацијом нашег Дома здравља у току ковид-19 пандемије. Kоначна оцена п резултатима ове посете ће стићи у наредних месец дана.