Акредитацијска посета нашем Дому здравља

Акредитацијска посета нашем Дому здравља

Представници Агенције за акредитацију здравствених установа Србије – вмс Светлана Дрча, вмс Василија Вуковић, др Марија Марић, спец. опште медицине из Дома здравља Сремска Митровица и вмс Тања Величковић из Дома здравља Чачак посетили су наш Дом здравља.

Састанку су присуствовали др Јасмина Станковић, директорка, прим. др Мирослав Миљешић, заменик директора, др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове и вођа тима за управљање информацијама, Љиљана Гавриловић, пом.директора за финансије, Верица Вујанић, помоћник директора за правне послове и вођа тима за људске ресурсе, Јасмина Трифуновић, шеф одсека за екологију и водја тима за животну средину.
Поред наведених представника менаџмента Дома здравља састанку су присуствовали и представници служби: начелник СЗЗОС и вођа тима за општу медицину др Катарина Шимон, начелник службе дечије заштите и вођа тима др Снежана Гавриловић, начелник службе за здравствену заштиту жена и вођа тима др Бранко Мишич.
Након поздравног говора директорка нашег Дома здравља др Јасмина Станковић је присутне у усменој презентацији упознала са новинама од претходне акредитацијске посете која је била 05.10.2017.


Изнете су промене у кадровској структури запослених, стратешки план Дома здравља од 2017-2021, занављање опреме, а посебно куповина УЗ апарата за Службу за здравствену заштиту деце.
Такође је истакнуто улагање у екстерну едукацију запослених – 20 лекара на специјализацији и 5 медицинских сестара са средњом стручном спремом. Установа шаље на едукацију и немедицински кадар из службе финансија и правне службе. Изнето је такође колико је у протеклом периоду било куративних и превентивних услуга.
Акценат је стављен и на бесплатним превентивним прегледима који се организују у сеоским амбулантама и свим јавним манифестацијама како у градским тако и приградским насељима, а истакнут је и обухват наших суграђана скрининг прегледима.


Након ове презентације наши гости разговаралаи су са вођама тимова који су изнели измењене процедуре у службама и заказивање прегледа и тријажирање пацијената .
Након разговора представници Агенције за акредитацију су обишли Трећу здравствену станицу СЗЗОС, одсек стерилизације, а потом просторију за псхофизичку припрему трудница где су изразили велико задовољство због постојање ове присторије и оваквог начина рада са будућим мајкама. Потом су обишли Развојно саветовалиште и вакцинални пункт у Служби за здравствену заштиту деце као и УЗ кабинет где је постављен нови УЗ апарат. Представници Агенције показали су одушевљење оним што је у установи урађено од претходне акредитацијске посете, у октобру прошле године.