Анкетирање задовољства корисника услуга и запослених у установама примарне здравствене заштите

Анкетирање задовољства корисника услуга и запослених у установама примарне здравствене заштите

У Дому здравља Шабац у понедељак, 3. децембра, биће спроведено анкетирање корисника услуга. Анкетирање је целодневно – обавиће се од 7 до 20 часова. У установама примарне здравствене заштите истраживање се спроводи у седиштима службe општe медицинe, здравственe заштитe жена, здравственe заштитe деце и стоматолошкe здравственe заштитe деце. У истраживању се користе достављени упитници за примарну здравствену заштиту:

– Упитник о задовољству корисника радом службе опште медицине, педијатрије или гинекологије

– Задовољство корисника стоматолошком здравственом заштитом

Циљ је да се кроз анкетирање корисника стекне увид у квалитет и задовољство услугом која се пружа у нашој и осталим установама примарне здравствене заштите. Притом у Служби за здравствену заштиту деце и Служби за стоматолошку здравствену заштиту упитник попуњавају искључиво родитељи или старатељи у пратњи деце, док у осталим службама упитник попуњавају искључиво одрасли.

Недељу дана касније, 10. децембра, у нашем Дому здравља биће обављено и анкетирање задовољства запослених. У ово истраживање ће бити укључени сви запослени у здравственим установама у Републици Србији – притом упитнике попуњавају и запослени који раде ван седишта дома здравља. У истраживању се користи достављени упитник о задовољству запослених, који је јединствен за све здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.