Дом здравља оглашава продају средстава непосредном погодбом

Дом здравља оглашава продају средстава непосредном погодбом

За непосредну погодбу оглашено је више средстава.

 

За више информација, преузмите документ : Spisak za prodaju neposrednom pogodbom