ЈАВНА НАБАВКА 33-15 – Каско осигурање моторних возила