ЈАВНA НАБАВКA 38-17 – УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ- ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА- ЦИСТЕРНИ, САНИРАЊЕ ЗАПУШЕНИХ КАНАЛИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА