ЈАВНА НАБАВКА – САНИТАРНЕ УСЛУГЕ –ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА

ЈАВНА НАБАВКА – САНИТАРНЕ УСЛУГЕ –ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА

Обавештење о закљученом уговору може преузети испод :

28-14-ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-DDD-UJN

——————————————————————————

Обавештење о продужењу рока и измењену Конкурсну документацију можете преузети испод :

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

28-14-izmena

28-14-IZMENJENA KONKURSNA DDD USLUGE

————————————————————————–

Стару (неважећу) Конкурсну документацију можете преузети испод :

28-14-poziv DDD USLUGE

28-14-KONKURSNA DDD USLUGE