ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор медицине – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања
  2. Медицинска сестра – техничар општег смера у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутни запослених због боловања

За више информација, преузмите документ : JAVNI OGLAS

Јавни оглас број 01-1/261 поништава се одлуком директора Дома здравља Шабац : поништај