ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Са пуним радним временом, на одређено време, ради реализације пројекта града Шапца „Подршка примарној здравственој заштити на територији града Шапца“, у трајању од 01.01.2020.год. до 30.06.2020.године.

Радни однос се заснива на време од 01.04.2020.год. до 30.06.2020.године.

  1. Доктор медицине – 1 извршилац
  2. Медицинска сестра/техничар – 2 извршиоца

За више информација, преузмите документ : javni oglas -2 m.s i 1 lekar