ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1) Дипломирани инжењер информатике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства.

 

За више информација преузмите документ:dipl. ing. inf.