ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

  1. Доктор стоматологије – 2 извршиоца, са пуним радним временом, на одређено време, на годину дана, због повећаног обима посла,
  2. Доктор стоматологије – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања.

За више информација, преузмите документ : javni oglas-dr stom. (1)