ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1. Дипломирани инжењер електротехнике – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због неплаћеног одсуства;

За више информација преузмите документ:Javni oglas – dipl inzenjer elektrotehnike 08.11.2016.