ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године

  1. Медицинска сестра – 2 извршиоца
  2. Лабораторијски техничар– 1 извршилац
  3. Службеник за заштиту животне средине-1извршилац

 

За више информација, преузмите документ : javni oglas 15.12.2023. одређено