ЈНМВ-08-18-СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

ЈНМВ-08-18-СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

01.12.2017.-08-18-konkursna-Portal 1

01.12.2017.-08-18-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

08.12.2017.-08-18-konkursna-Portal 2

08.12.2017.-08-18obaveštenje o produženju roka

08.12.2017.-08-18-1 POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

29.12.2017.-08-18-4-ODLUKA O DODELI UGOVORA

29.12.2017.-ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

10.01.2018.-Obaveštenje o obustavi postupka

25.01.2018.-08-18-obaveštenje o zaključenom ugovoru