Континуирана едукација императив у свакодневном раду

Континуирана едукација императив у свакодневном раду

Стално унапређење стручних знања, уз професионалан и одговоран однос, опремљеност и добре услове рада најбитнији су предуслови за квалитетну здравствену заштиту какву пружа наш Дом здравља. Континуирана медицинска едукација један је од видова усавршавања наших запослених, а како би била испланирана у складу са њиховим и потребама корисника наших услуга, формиран је и Тим координатора за континуирану едукацију наших запослених по службама.

– Тај тим ће учествовати у припреми планова за предавања у току лиценцне године. Важно је да своје знање унапредимо у свим сегментима рада, па су тако, у складу са континуираном медицинском едукацијом, наше колегинице, три медицинске сестре – две више патронажне и једна бабица, прошле обуку за психофизичку припрему трудница у Дому здравља Земун. mira Овај пројекат подржава и Град, што подразумева помоћ у опремању простора у некадашњој спортској медицини за ове намене. Труднице, које прођу Школу родитељства, где добијају потребне информације од патронажне сестре, гинеколога, педијатра и стоматолога, по одобрењу гинеколога, али не пре 26. недеље трудноће, могу кренути и на психофизичку припрему – каже Мирјана Дивљаковић Илић, помоћник главне сестре Дома здравља за квалитет рада и медицинску едукацију.

Ова психофизичка припрема се спроводи најпре кроз вежбе релаксације, а потом се будуће мајке вежбама проводе кроз порођајно доба.

– Ово је за њих веома важно и  представља им значајну подршку. О томе сведоче и коментари мајки које су прошле овај вид припреме за порођај, што смо били у прилици да видимо код колега у Земуну. Верујемо да ћемо створити услове да исту психофизичку припрему прођу и наше суграђанке, како би биле што спремније за радосни догађај – каже Мирјана Дивљаковић Илић, помоћник главне сестре Дома здравља за квалитет рада и медицинску едукацију.