Купљен ауто за Службу поливалентне патронаже Дома здравља

Купљен ауто за Службу поливалентне патронаже Дома здравља

Доступност здравствених услуга које Дом здравља пружа у свим сегментима свог рада једна је од важних одлика наших активности последњих година. Настојећи да створимо што боље услове за пружање безбедне, квалитетне и ефикасне здравствене заштите, набавили смо нов ауто за Службу поливалентне патронаже. Број пацијената којима пружају услуге запослени у овој служби, као и број посета које обаве наше сестре, изискивао је куповину новог аутомобила, уз помоћ ког ћемо брже и лакше обављати свакодневне послове.

 

Уговор о куповини аутомобила