Међународни дан сестринства: хумане, образоване и посвећене.

Међународни дан сестринства: хумане, образоване и посвећене.

Међународни дан медицинских сестара обележава се у сећање на Флоренс Најтингејл која се сматра зачетницом савременог сестринства и здравствене неге. Написала је мноштво књига које су постале основа стандарда здравствене неге и основала прву школу за обуку медицинских сестара 1860. године. У нашој земљи је прва школа за образовање медицинских сестара  основана двадесетих година прошлог века. Из потребе за подизањем нивоа образовања медицинских сестара 1958. године оснива се Виша медицинска школа у Београду која је данас прерасла у Високу здравствену школу струковних студија. Поред медицинских сестара-техничара (ССС) и виших медицинских сестара- техничара (ВСС), данас у сестринству постоје и струковне медицинске сестре и разне специјализације медицинских сестара. Медицинске сестре-техничари у Дому здравља Шабац обављају одговоран и захтеван посао посвећено и стручно, а поводом Међународног дана сестринства о свом доживљају професије коју је изабрала пише ВМС Тања Вујановић, патронажна сестра у Служби поливалентне патронаже Дома здравља Шабац:

Одабир професије почиње већ са петнаест година, када већина омладине и не зна чиме жели да се бави и шта може да очекује од избора жељеног занимања. Тада је питање престижа у друштву у коју школу се треба уписати, колико се мора учити и да ли се са таквим занимањем може доћи до посла.

Кроз медицинску школу одрастеш и сазриш у стручну и одговорну особу. Сусретнеш се са људским патњама, хирушким интервенцијама, разним болестима, тугом, смрћу. После четири године школовања или заволиш овај посао или не. И тек када дипломираш знаш да ли си донео правилну одлуку приликом уписа средње школе.

TANJA V

Сестринство као професија захтева много више од других занимања. Да би могао да се бавиш овим позивом мораш бити здрава и емоционално стабилна особа, хумана, одговорна, стручна, стрпљива и осетљива за људске потребе, са вештинама добре комуникације, способна за тимски и самосталан рад.

У медицинској школи учиш а касније уз помоћ старијих колега мораш да знаш да посматраш и процењујеш психичко и физичко стање и понашање пацијентада и да поседујеш стручност и знање у спровођењу терапије и неге и здравствено – васпитног рада.

Медицинске сестре и техничари раде на подручју унапређења здравља, спречавања болести, лечења и рехабилитације. Раде на врло различитим радним местима – од патронаже до јединица интензивне неге – понекад самостално, понекад у тиму. На лакшим или тежим пословима, који захтевају више спровођења неге или више бављења превентивом. Због свега тога постоје велике разлике у пословима различитих сестара/техничара. Разлике постоје и у процесу школовања од средње стручне спреме па до завршених факултета медицинских сестара. Оно што тренутно представља велики проблем у нашој земљи јесте систематизација радних места, препознавање диплома и адекватно плаћање школованих медицинских сестара. Оно што је заједничко у послу сестара јесте приступ откривању и решавању здравствених проблема из различитих делокруга. Медицинске сестре-техничари чине основу здравственог система. Оне су присутне и помажу око порођаја, око неге новорођенчета, здравствене заштите деце, одраслих, неге и спровођења терапије оболелих, спровођењу кућне и палијативне неге, као предавачи у основним школама, присутне су у разним промоцијама здравља.

Најчешће су медицинске сестре веза између лекара и пацијента. Зато сестра мора да се труди да буде добар сарадник, а да притом изађе у сусрет пацијенту. У таквим ситуацијама догоди се да буде и неправедно осуђивана и од пацијента и од лекара. Медицинске сестре су професионалци у различитим областима здравствене заштите.

Сем стицања диплома неопходних за рад у професији, медицинске сестре-техничари су у обавези да се стално у току рада образују и прате савремене токове у нези и лечењу.

Данас су сестре у обавези сталног усавршавања и прикупљања бодова ради продужетка лиценце за рад. Сестре су се доказале у писању стручних радова и као предавачи и ментори млађим колегама.

Данас сестре активно учествују на симпозијумима здравствених радника и излажу своје стручне радове. Уоквиру професије имамо комору медицинских сестара-техничара и разне уско струковне асоцијације.

Оно што желимо јесте да професију сестринства подигнемо на виши ниво, желимо више поштовања сестринске професије од стране пацијената и од сарадника, али и од друштва уопште. Без обзира на лепу белу униформу пре свега смо хумане, школоване и предане свом позиву.