Министарство здравља одобрило четири специјализације лекарима Дома здравља Шабац

Министарство здравља одобрило четири специјализације лекарима Дома здравља Шабац

Континуирано усавршавање, као један од приоритета у раду, резултира изузетно образовном структуром наших запослених и великим бројем специјалиста. У прилог све већем броју младих, образованих и стручних лекара говори и чињеница да у Дому здравља Шабац укупно ради  161 доктор медицине и стоматологије, од тога 31% (50) су лекари опште медицине, 50% (81) су специјалисти, доктора сотматологије је 6% (9), а специјалиста разних грана стоматологије је 13% (21). Ово постигнуће нас обавезује, па је одлуком Министарства здравља Републике Србије још четворо наших колега добило специјализације. У области опште медицине усавршаваће се др Весна Илић Букоровић, у области ургентне медицине др Томислав Томић, а две специјализације из дечје превентивне стоматологије одобрене су др Славици Петрески и др Мирјани Петковић Мрвић. Наши лекари своје образовање у оквиру специјалистичких студија наставиће на београдском универзитету – на Медицинском и Стоматолошком факултету.

Податак да је међу нашим лекарима већина специјалиста, још један је од доказа нашег уверења да само сталним стручним усавршавањем можемо одговорити на изазове захтевног и одговорног посла.